Налични 5 сорта малини

Категория:

Описание

Налични 5 сорта малини
1
Малина Глен ди – При покупка на 5бр 1бр подарък
Цена за 1 саксия 8лв
Сорта е създаден през 2011 година в Англия
Растението е без бодли и расте изправено достига височина 180 до 200 сантиметра плодовете са много едри и ароматни с много съдържание на захар.Лeтен сорт с обилно плододаване, при повече грижи едно растение след първата година дава до 5 кг пресни плодове в продължение на повече от месец.Това е най -добрия английски сорт малини.
2
Едросадира Цена за 1 саксия 8лв
Едросадира – италиански,висококачествен сорт малина,номер едно на европейския пазар.Подходяща е за отглеждане при всякакви климатични условия.
Устойчива е на болести и има силно развита коренова система.Беритбата е от втората половина на юли до есента.Еnrosadira се отличава от другите сортове с
90% първокласен плод
3
Малина сорт Микер – При покупка на 5 саксии 1 саксия подарък
Цена за 1 саксия 6лв
Това е средно късен, високодобивен сорт американски малини . Отглежда се в промишлени насаждения, където добивът достига 10 тона на хектар и се събира по механизиран начин. Може да се отглежда в любителски градини и при правилна грижа да се дават 3 кг от храста.
Зони на устойчивост на замръзване – 3 и 4 (до -36 ° С). Основното им предимство е отличен, сладко-кисел вкус и приятен малинов аромат.
4
Малина сугана – Sugana червена
Гигант
Ремонтантен сорт
Цена за 1бр 10лв
Растение на гол корен – Без саксия
Могат да се засажда от есента до късна пролет
Малина Sugana е високопродуктивен сорт, който ще счупи всички рекорди за реколта във вашата градина. Плодовете са гигански 5-8г , сладки, много вкусни. Подходящи за всички видове заготовки (сладко, конфитюри), както и за замразяване. Сортът е устойчив на болести и вредители, с правилно отглеждане дава невероятна реколта.Расте много изправено, ражда два пъти.
Малина Люлин, ремонтантен (целогодишен) сорт малина.
Цена 2,20лв
Високо добивен сорт
Описание
Малината дъл­жи сво­я­та по­пу­ляр­ност, ин­те­ре­с и ши­ро­ко раз­п­рос­т­ра­не­ние на би­о­ло­гичес­ки­те си и сто­пан­с­ки качес­т­ва, ко­и­то й оси­гу­ря­ват пре­и­му­щес­т­во над ос­та­на­ли­те овощ­ни ви­до­ве. Сорта малини, който предлагаме е високо добивен от 1 дек се добиват 1200-1500 кг.Това е ре­мон­тан­т­ен сор­т и да­ва плод два пъ­ти в го­ди­на­та още през пър­вия лят­но-есе­нен пе­ри­од. Ма­ли­на­та има про­дъл­жи­те­лен бе­рит­бен пе­ри­од. Пло­до­ве­те имат ви­со­ки хра­ни­тел­ни и лечеб­ни свойс­т­ва. Ма­ли­но­ви­те на­саж­де­ния бър­зо връ­щат вло­же­ния, ко­и­то са нап­ра­ве­ни в тях, имат ви­со­ка ико­но­мичес­ка ефек­тив­ност на про­из­вод­с­т­во­то. В един декар влизат 1000 корена. На едно място могат да гледат малини 10-12 го­ди­ни.
При този сорт резидбата се извършва през късна есен малините се изрязват до дъно и през пролетта избиват младите клонки, които започват да вързват плот на всяко разклонение на листата
5
Малина – целогодишна сорт Херитидж
Цена 4,20лв
Високо добивен сорт
Описание
Малината дъл­жи сво­я­та по­пу­ляр­ност, ин­те­ре­с и ши­ро­ко раз­п­рос­т­ра­не­ние на би­о­ло­гичес­ки­те си и сто­пан­с­ки качес­т­ва, ко­и­то й оси­гу­ря­ват пре­и­му­щес­т­во над ос­та­на­ли­те овощ­ни ви­до­ве. Сорта малини, който предлагаме е високо добивен от 1 дек се добиват 1200-1500 кг.Това е ре­мон­тан­т­ен сор­т и да­ва плод два пъ­ти в го­ди­на­та още през пър­вия лят­но-есе­нен пе­ри­од. Ма­ли­на­та има про­дъл­жи­те­лен бе­рит­бен пе­ри­од. Пло­до­ве­те имат ви­со­ки хра­ни­тел­ни и лечеб­ни свойс­т­ва. Ма­ли­но­ви­те на­саж­де­ния бър­зо връ­щат вло­же­ния, ко­и­то са нап­ра­ве­ни в тях, имат ви­со­ка ико­но­мичес­ка ефек­тив­ност на про­из­вод­с­т­во­то. В един декар влизат 1000 корена. На едно място могат да гледат малини 10-12 го­ди­ни.
При този сорт резидбата се извършва през късна есен малините се изрязват до дъно и през пролетта избиват младите клонки, които започват да вързват плот на всяко разклонение на листата